SAMTALETERAPI


Samtaleterapi


Jeg tilbyder samtaleterapi til Børn, Unge, Voksne og Par.

Samtalerne kan foregå i klinikken eller online. Klik her hvis du vil vide mere Online Terapi.Hvorfor Samtaleterapi?


Måske har du gennem kortere eller længere tid overvejet at søge hjælp, fordi du har det svært, eller fordi du søger at udvilke dig selv som person eller som forælder.

   

Måske genkender du noget af nedenstående:


 • Oplever en indre uro og ønsker mere ro.
 • Har oplevet noget ubehageligt, som bliver ved med at fylde og forhindrer dig i at være den person, du plejer at være.
 • Har svært ved at forstå, hvorfor du reagerer, som du gør, når nu du ønsker at gøre noget andet.
 • Har en oplevelse af, at have mistet kontrollen over dit liv og dine følelser og har svært ved at leve det liv, du ønsker for dig selv.
 • Har fysiske symptomer f.eks. mavepine, hovepine, smerter i ryg, nakke og skuldre, som ikke skyldes en fysik sygdom eller skade.
 • Vil gerne udvikle dit potientiale. 
 • Er ung og har brug for en at tale med.
 • Er forælder til et barn eller en ung, der har det svært og har brug for råd og vejledning til, hvordan du hjælper dit barn videre.


Uanset dine grunde, er du velkommen her på siden. Du er også velkommen til uforpligtende at kontakte mig, hvis du har spørgsmål eller, hvis du overvejer, om jeg er den rette til at hjælpe dig. Du kan læse mere om mig og mine erfaringer med samtaleterapi og behandling af børn, unge og voskne med angst, depression, stress og traumer her

Er du i tvivl om samtaleterapi er noget for dig, og om jeg er den rette til at hjælpe dig med det, du står i lige nu, er du velkommen til at kontakte mig her.

Få Hjælp til... 


Hvis du kan genkende nogle af nedenstående er samtaleterapi muligvis noget for dig.


 • Lavt selvværd og utilstrækelighed
 • Angst
 • Mobning
 • Nutiden pres og forventninger
 • Bekymringer
 • Præstationsangst, perfektionisme og eksamensangst
 • Søvnproblemer
 • Tristhed eller tomhed
 • Tankemylder
 • Voldsomme humørsvingninger
 • Tvangstanker og tvangshandlinger
 • Manglende lyst til at leve
 • Selvskade
 • Hukommelsesproblemer og konsentrationsbesvær
 • Problemer med at sætte grænser
 • Problemer med at lade andre komme tæt på
 • Forældres skilsmisse
 • ADHD, autisme og andre diagnoser
 • Vrede - Håndtering af vredesudbrud
 • Stress
 • Udbrændthed
 • Depression

Angst 


Mindst hver tiende kvinde eller mand bliver på et tidspunkt ramt af en angsttilstand. Også mange børn og unge rammes i dag af angst. 


NARM er en rolig og effekt metode mod angst. Vi arbejder stille og roligt i dit tempo, så du kan føle dig tryg, mens vi undersøger, hvad det er, der driver angsten hos dig. 

Samtaleterapi | Få Hjælp til Angst med NARM Terapi | Online Terapi | Psykoterapeut Rikke Dyrvig | E-Terapi | Net Terapi | Esbjerg | Jylland | Syddanmark

Stress og Traumer


Mange oplever Stress eller Traumer af den ene eller anden art på et tidspunkt i deres liv. Men Stress og Traumer behøver ikke at være en dom for livet.


Stress er en tilstand, hvor nervesystemet efter lang tids overbelastning begynder at lukke ned.


Mange oplever, at miste evnen til at mestre ting, de tidligere, uden besvær, har kunne klare. Pludselig kan det at skulle svare på en sms virke helt uoverskueligt. Det bliver svært at huske selv helt almindelige ting i hverdagen.


Også psykisk oplever man sig forandret.

Man kan ikke længere kende sig selv eller huske, hvornår man sidst var rigtig glad. Man trænger til fred og ro, men det er svært, for stress rammer især ansvarlige og pligtopfyldende personer, der ikke bare kan give slip og være ligeglade for en tid.

Chok-Traumer og Fobier


Måske har du fået at vide, at du har et traume eller en fobi, som du bare må leve med. Sådan behøver det ikke at være. Der findes effektive metoder til behandling af Chok-traumer og fobier.


Traumer er først og fremmest noget, der foregår i kroppen.


Traumet opstår, når noget sker pludseligt og uventet, og som opleves potientielt livstruende, noget vi ikke har kontrol over, og som vi ikke kan regaere effektivt på, uanset hvor ihærdigt vi forsøger.

C-PTSD (Complex PTSD), Udviklingstraumer og  tilknytningsforstyrelser


Det, vi oplever, sætter spor i os, både i kroppen og i hjernen, - også det vi ikke husker, og det vi ikke har et sprog for, fordi det skete, før vi fik et sprog. Vi kan have en fornemmelse af ikke at høre til, ikke at være gode nok eller ikke at fortjene bedre.

Det, vi oplever, og den måde vi håndterer en given situation på, påvirker vores forståelse af os selv og vores identitet.


Vi udvikler mønstre og strategier gennem hele livet for at kunne mestre de situationer, vi befinder os i.

Nogle er vi bevidste om, men mange er ubevidste for os. Disse mønstre og strategier påvirker vores adfærd. Senere i livet kan disse mønstre og strategier, som er udviklet på et tidspunkt, hvor de var nyttige for os, blive årsag til udvikling af forskellige symptomer.


Disse mønstre og strategier tjener måske ikke længere deres formål, men forhindrer os istedet i at gøre det, der er bedst for os, eller det vi ønsker for os selv. Det kan f.eks. være, at det er svært at give udtryk for, hvad vi ønsker eller har behov for, at sætte grænser eller at sige fra, 


NARM er en særdeles effektiv metode til behandling af udviklingstraumer og C-PTSD.

Samtaleterapi | Behandling af udviklingstraumer med NARM Terapi | C-PTSD | Online Terapi | Udviklingstraume | Tilknytningsforstyrelser | Esbjerg | Bramming | Syddanmark

Hvad er NARM - NeuroAffektiv Relations Model


NARM er en rolig og særdeles effekt metode mod C-PTSD (Complex PTSD), angst, udviklingstraumer og tilknytningsforstyrelser. Vi arbejder stille og roligt i dit tempo, så du kan føle dig tryg, mens vi gå på opdagelse i, hvad det er, der forhindrer dig i at leve det liv, du ønsker.


I NARM-terapien arbejder vi med, hvordan spor fra fortiden påvirker din nutid ved at fokusere på det, der sker inden i dig, her og nu, mens vi taler. På den måde undgår vi, at du bliver overvældet.


Vi arbejder med at løsne fastlåste følelser, så du bedre kan reagere hensigtsmæssigt.


Vi arbejder med bevidstgørelsen af tidligere udviklede strategier, mønstre og identifikationer, som i dag giver symptomer og adfærd, som du ikke ønsker. 


Du kan læse mere om NARM på www.narm-danmark.com

NARM Terapi | Samtaleterapi | Få hjælp hos Certificeret NARM Terapeuti | Psykoterapeut Rikke Dyrvig | C-PTSD

Når Traumer bliver til Diagnoser


Ofte tænker vi traumer som noget livstruende. For eksempel når en soldat er i krig, et overfald, overgreb eller en trafikulykke, men for et barn behøver det ikke at være direkte livstruende, før det sætter sig som et traume. 


Nedenstående artikel er skrevet af Brad Kammer, terapeut og NARM Traning Director ved The NARM Training Institute, USA. Artiklen er oversat af psykolog, Majken Skjølstrup.


At nå ind til roden: ADHD, autisme og udviklingstraumer

I mange år arbejdede jeg som terapeut med børn, der blev identificerede som ”ED”. Eftersom jeg aldrig har været en fan af mærkater, følte jeg mig særligt utilpas ved at skulle referere til mine klienter som ”emotionelt forstyrrede” børn (Emotionally Disturbed). Mange af disse børn havde fået diagnoser som angst, depression, indlæringsvanskeligheder, adfærdsforstyrrelser og ADHD. Mange ansatte på skoler, folk i sundhedssystemet og endda forældre ville også smide om sig med diagnosen autisme.


Jeg så noget ganske andet. Ved ikke at se på børnene via mærkater, men i stedet prøve at forstå hvorfor disse børn opførte sig eller følte på den måde, de gjorde, begyndte jeg alle steder at se, at hvad der lå som roden af de ”forstyrrede” symptomer og den ”forstyrrede” adfærd, er uforløste traumer.


Vi tænker ofte traumer som noget livstruende, så som en soldat der kæmper i en krig, en voldsom bilulykke eller et seksuelt overgreb. Men for børn behøver en oplevelse ikke at være livstruende, for at barnet oplever giftig stress. Barndomstraumer er en særdeles virkelig ting. Det kan være forårsaget af ting som børn ikke har ord for, fx oplevelser som fødselstraumer, tidlige operationer, separationer, svigt, gentagen skam og ydmygelse, at opleve vold i hjemmet eller miljømæssige traumer så som diskrimination, krig eller hungersnød.


Det kan endda være endnu mere subtilt hos børn, der vokser op uden at føle sig set, valideret, respekteret eller holdt af. Dette sker selv i familier, hvor forældre prøver at gøre deres bedste.


Når børn ikke får opfyldt deres grundlæggende behov, må deres hjerner og kroppe tilpasse sig. En del af denne tilpasning er en meget kompleks neuro-biologisk proces, som kan føre til ”forstyrrelser” i vores neurotransmittere, hormoner og i nervesystemet. Dette fører til symptomer og utilpasset adfærd hos børn, uden at give et hint om, hvor det kommer fra, eftersom der ikke er nogle ord til at fange roden af forstyrrelsen. Så hvad vi generelt gør, er at forklare disse ting med genetik.


Mens der meget vel kan være en genetisk komponent, kan vi ikke ignorere, hvad der er lige foran os. Selvfølgelig ønsker vi ikke at se bort fra de særdeles virkelige symptomer, der er associeret med lidelserne nævnt ovenfor, men det er vigtigt at forstå oprindelsen bag de neurobiologiske tilpasninger – relateret til det enkelte barns omgivelser og miljø – så vi kan støtte barnet mest effektivt.


Samtaleterapi | NARM Terapi | Online Terapi | Psykoterapeut Rikke Dyrvig | Nå ind til roden af ADHD, autisme og udviklingstraumer C-PTSD


Skoler og klinikere fokuserer oftest på adfærdsmæssige forandringer, når man behandler børn med disse lidelser. Medicinske professionelle bruger medicin. Og mange mennesker skyder ganske enkelt skylden på forældre. Men de af os, der specialiserer os i tidlige traumer, forstår, at den bedste støtte for disse børn, og deres familier, er at sørge for en traume-informeret behandling, der adresserer ikke bare symptomerne og adfærden, men selve roden. Dette handler ikke om at placere skyld nogen steder, det handler om at identificere det smertefulde traume, der står uforløst tilbage i barnets hjerne og krop.


Der er nu en diagnose, der begynder at kunne indfange dette, uden at skulle gøre brug af adskillige mærkater – det er refereret til som Complex-PTSD (nogle gange også refereret til som Developmental Trauma Disorder). Hvis komplekse traumer ikke bliver behandlet, bevæger børnene sig ind i voksenlivet med en større risiko for psykisk sygdom, misbrugsproblemer, arbejdsmæssige og relationelle udfordringer, samt større risiko for at dø ung. Uforløste barndomstraumer påvirker ikke kun børn, det påvirker vores udvikling hele livet.


Den NeuroAffektive Relationelle Metode (NARM™) er en af de første terapeutiske tilgange specifikt designet til at behandle Complex-PTSD. Vi arbejder med voksne, familier og børn, hvor vi adresserer effekten af uforløste traumer. Når vi adresserer selve roden, der ligger til grund for disse mangfoldige symptomer og adfærdsmønstre, ser vi, hvordan symptomerne og adfærden ofte forandrer sig og jævnligt forsvinder.


Vi er begejstrede for at bringe denne medfølende tilgang til terapeuter, klinikker, skoler og forældre alle steder. Når vi har en forståelse for traumer, kan vi arbejde hen imod at forløse den grundlæggende smerte for så mange af vores børn.


Brad Kammer, NARM Training Director, and Faculty,
The NARM Training Institute”


Note: Diagnosen Complex-PTSD, eller C-PTSD, er en ny diagnose i diagnosesystemet ICD-11, der blev præsenteret i juni 2018 og træder i kraft i januar 2022 i USA. Lige nu anvendes ICD-10, der udkom for 25 år siden. Det er altså endnu ikke en diagnose, der kan anvendes officielt.