BØRN, UNGE & FORÆLDRE

Familieterapi og Forældrerådgivning


Det er svært som forælder at være vidne til, at ens barn har det vanskeligt. Det kan vække både sorg, bekymring, frustration og magtesløshed. Nogle gange kan vi selv hjælpe vores barn videre, andre gange har vi brug for professionel hjælp, for at kunne hjælpe vores barn, når det har det svært.


Når jeg arbejder med børn og unge foregår den første samtale ofte med forældrene alene alt efter barnets alder. Dette giver mulighed for en grundig snak om jeres barns problematikker, dets historie og jeres udfordringer som forældre. Efter samtalen lægger vi sammen en plan for et eventuelt videre forløb. Det kunne blandt andet være forældresamtaler eller rådgivning, samtaler med barnet eller den unge alene eller sammen med jer eller samtaler med hele familien. Når én i familien har det svært, påvirker det hele familien. Ofte har vi, som forældre, mest fokus på det barn, der har det svært, og overser måske, hvordan søskende påvirkes. Derfor kan det være relevant også at indrage søskende i samtalerne.


Læs også "Når traumer bliver til diagnoser".


Samtaleterapi | Få hjælp hos Certificeret NARM Terapeut | Familieterapi | Online Terapi | Terapi for Børn og Unge | E-Terapi | Net Terapi | Få hjælp til håndtering af: Lavt selvværd, Angst, Mobning, Nutiden pres og forventninger fra skole, sociale medier, forældre, venner og fritidsaktiviteter, Selvskade, Manglende lyst til at leve,  Forældres skilsmisse, Autisme, ADHD, Forældre med psykiske lidelser, Søskende med handicap eller sygdom

Terapi for Børn og Unge


Når det ikke er tilstrækkeligt at tale med sine venner, familie eller andre voksne omkring sig om sine vanskelige tanker, følelser eller oplevelser, kan det være en god idé at tale med en terapeut.


Vi er alle sammen forskellige og reagerer forskelligt på det, vi oplever. Nogle gange er det tydeligt, hvad der fører til mistrivsel. f.eks. mobning, en voldsom oplevelse eller forældres skilsmisse. Andre gange er det mere uklart.

Sammen går vi på opdagelse i, hvad der kan ligge til grund for mistrivselen.


Samtalerne kan foregå, hvor vi sidder sammen eller online. Klik her hvis du vil vide mere om Online Terapi


Få hjælp til:


 • Lavt selvværd og utilstrækelighed
 • Angst
 • Mobning
 • Nutiden pres og forventninger fra skole, sociale medier
  forældre, venner og fritidsaktiviteter
 • Bekymringer
 • Præstationsangst, perfektionisme og eksamensangst
 • Søvnproblemer
 • Tristhed eller tomhed
 • Tankemylder
 • Voldsomme humørsvingninger
 • Tvangstanker og tvangshandlinger
 • Manglende lyst til at leve
 • Selvskade
 • Hukommelsesproblemer og konsentrationsbesvær
 • Problemer med at sætte grænser
 • Problemer med at lade andre komme tæt på
 • Forældres skilsmisse
 • ADHD, autisme og andre diagnoser
Samtaleterapi | Online Terapi | NARM Terapi | Få hjælp hos Certificeret NARM Terapeut | Få hjælp til Angst, Lavt selværd og håndtering af livets udfordringer | Terapi for Børn og Unge | Malet af Emma på 13 | Nutidens pres og forventninger | Håndtering af Lavt selvværd, Angst, Mobning, Nutiden pres og forventninger fra skole, sociale medier, forældre, venner og fritidsaktiviteter, Selvskade, Manglende lyst til at leve,  Forældres skilsmisse, Autisme, ADHD, Forældre med psykiske lidelser, Søskende med handicap eller sygdom

Malet af Emma på 13 år
Copyright © All Rights Reserved